Ocena brak

Wojny w XVIII w.

Autor /Lambert Dodano /09.11.2011

Wojna amerykańska o niepodległość 1775-1783, zwana rewolucją amerykańską 1775-1783, działania zbrojne 13 kolonii amerykańskich przeciwko Wielkiej Brytanii. Po stronie metropolii stanęła grupa kolonistów, tzw. lojaliści. 19 kwietnia 1775 miały miejsce pierwsze starcia pod Lexington i Concord (w stanie Massachusetts) między wojskami angielskimi a milicją amerykańską.

Wojna polsko-rosyjska 1792, toczona przez Polskę w obronie Konstytucji 3 Maja, przeciwko wojskom rosyjskim interweniującym na rzecz konfederacji targowickiej. 18 maja 1792 armia rosyjska (97 tys. żołnierzy) przekroczyła granice Rzeczypospolitej, kierując większość sił na Ukrainę, pozostałe na Litwę.

Z liczącej 60 tys. żołnierzy armii polskiej do walki skierowano 37 tys., reszta stanowiła rezerwę, bądź znajdowała się w stadium formowania.

Wojny polsko-szwedzkie 1563-1721, miały swe źródło w dążeniu obydwu państw do opanowania Inflant i rywalizacji o tron szwedzki dwóch gałęzi dynastii Wazów - starszej, panującej w Polsce i młodszej, panującej w Szwecji.

Siedmioletnia wojna 1756-1763, wojna o Śląsk (opanowany 1740-1745 przez Fryderyka II) - której bezpośrednią przyczyną był zabór przez Prusy Saksonii - oraz o posiadłości kolonialne między Francją i Wielką Brytanią. Prowadzona przez Prusy w sojuszu z Wielką Brytanią, Hanowerem, Hessen-Kassel i Brunszwikiem przeciw koalicji Austrii, Rosji, Francji, Hiszpanii, Saksonii i większości państw niemieckich.

Wojna sukcesyjna austriacka 1740-1748, konflikt zbrojny spowodowany rywalizacją o spadek po Habsburgach, który objął większość krajów Europy. Po śmierci cesarza Karola VI, zgodnie z sankcją pragmatyczną na tron w Wiedniu wstąpiła jego córka Maria Teresa. Z pretensjami do sukcesji wystąpił elektor bawarski Karol Albrecht, poparty przez Hiszpanię i Francję. Król pruski Fryderyk II uderzył w 1740 na Śląsk.

Wojna sukcesyjna hiszpańska 1702-1714, konflikt na tle rywalizacji o tron hiszpański po śmierci Karola II, spór koalicji Francji, Hiszpanii, elektorów bawarskiego i kolońskiego i bloku Austrii, Anglii, Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, Sabaudii, Danii i księstw Rzeszy.

Testament Karola II wyznaczał jako sukcesora księcia Filipa d'Anjou, wnuka Ludwika XIV. Poparcie jakiego udzielił Ludwik XIV synowi Jakuba II jako pretendentowi do tronu Anglii doprowadziło do wybuchu wojny (5 maja 1702).

Wojna sukcesyjna polska 1733-1735, wojna prowadzona przez Francję, Hiszpanię i Sardynię z Austrią popieraną przez Rosję. Powodem wojny była rosyjsko-austriacka interwencja, mająca na celu poparcie kandydatury Augusta III Wettina do tronu polskiego, przeciwko teściowi króla francuskiego Ludwika XV - Stanisławowi Leszczyńskiemu.

Leszczyński został oblężony w Gdańsku przez wojska rosyjskie dowodzone przez B.C. Münnicha. Po kapitulacji Gdańska (1734) i ucieczce Leszczyńskiego do Prus, w Dzikowie została zawiązana, pod laską A. Tarły, konfederacja w obronie jego praw do tronu polskiego, prowadząca walkę partyzancką.

Podobne prace

Do góry