Ocena brak

Wojna domowa w Szwajcarii

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

Tarcia polityczne w Szwajcarii spowodowane były sporami na tle wyznaniowym, katolików z protestantami i liberałów, zwanych radykałami z klerem katolickim i protestanckim.

Siedem kantonów katolickich utworzyło dla swej obrony, przed kantonami liberalnymi, związek zwany Sonderbund. Liczył on na pomoc Austrii i Rosji. Kantony liberalne zażądały jego rozwiązania, a gdy to się nie stało kantony katolickie zostały zaatakowane. W tym samym roku wojska Sonderbundu zostały rogromnione. Interwencja państw Świętego Przymierza nie doszła do skutku wobec sprzeciwu Wielkiej Brytanii.

Od września 1848 zaczęła obowiązywać nowa konstytucja w Szwajcarii, przekształciła ona związek państw w państwo związkowe. Uprawnienia kantonów zostały ograniczone na rzecz dwóch izb prawodawczych i siedmioosobowej rady związku.

Do góry