Ocena brak

Wojna chłopska w Niemczech 1524 - 1526

Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012

 

Pod wpływem haseł Tomasza Munzera w 1524 r. zaczęły wybuchać powstania chłopskie, które ogarnęły całe południowe Niemcy. Program powstańców został sformowany w tzw. 12 artykułach.

Chłopi domagali się w nim zwrotu zagarniętych przez panów wspólnych użytków gminnych, jak lasy, pastwiska, prawo polowania i połowu ryb, zmniejszenia danin, czynszów i pańszczyzny, usunięcia nadużyć przy ściganiu dziesięciny, swobodnego wyboru duchownych przez ludność. Ośrodkiem walki antyfeudalnej było tam miasteczko Mulhausen w Turyngii, gdzie na czele ruchu chłopskiego stanął sam Munzer.

Niebezpieczeństwo, jakim dla klas rządzących było powstanie chłopskie, zjednoczyło książąt, szlachtę i bogate mieszczaństwo. Przeciwko powstańcom opowiedział się kler katolicki i sam Luter, dla którego bunt przeciw władzy oznaczał bunt przeciw Bogu.

Ośrodki oporu chłopskiego zostały zlikwidowane przez wojsko, a na chłopów i ich przywódców spadły okrutne represje. Munzer, wzięty do niewoli w bitwie pod Frankenhausen w 1525 r., po torturach został ścięty.

Podobne prace

Do góry