Ocena brak

Województwo zachodniopomorskie

Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013

Powierzchnia 22 901 km2 , 1,7 mln. mieszkańców.
Obszar ten zalicza się do Pobrzeży: Szczecińskiego i Koszalińskiego oraz Pojezierzy: Zachodniopomorskiego i Południowopomorskiego.
Rzeźba terenu jest efektem działalności lądolodu skandynawskiego w okresie plejsto-ceńskim. Pas moren czołowych ciągnie się od Cedyni przez Myślibórz, Ińsko, Szczecinek, Bytów. Na zach. wzniesienia wynoszą 100-150 m n.p.m., a w części wsch. 200-250 m n.p.m. W tej strefie dominuje krajobraz pagórkowato-pojezierny. Na pd. od moreny czo­łowej występuje krajobraz sandrowo-pojezierny. Zaś po pn. stronie wytworzyła się strefa gliniastej moreny dennej o lekko sfalowanej powierzchni z krajobrazem równin moreno­wych. Na wybrzeżu morza powstała odrębna strefa (klify, mierzeje, zalewy, równiny alu-wialne).
Przez teren województwa przepływają m.in.: Odra, Ina, Rega, Drawa, Parsęta, Wie­prza, Gwda. U ujścia Odry duży Zalew Szczeciński. Na obszarze województwa jest około 4 tys. jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Większość z nich znajduje się w strefie moren czołowych i ma charakter rynnowy. Jest kilka jezior ujściowych oraz przybrzeżnych. Naj­większymi kompleksami leśnymi są Puszcze: Wkrzańska, Goleniowska, Bukowa, Draw­ska, Koszlińska, Barlinecka. W drzewostanie dominuje sosna i buk.
Pomorze Zachodnie było włączane do Polski przez Mieszka I i Bolesława Krzywoustego, który wprowadził tu chrześcijaństwo. Na przełomie XII i XIII w. uzależnione od Danii. Następnie przez trzy wieki zmagało się z Brandenburgią o utrzymanie niezależności. W 2 poł. XIII w. Księstwo Zachodniopomorskie utraciło na rzecz Brandenburgii Ziemie: Cedyńską, Chojeńską, Myśliborską, Choszczeńską, Drawską i Świdwińską. W ten sposób zostało odcięte od Wielkopolski. W czasie wojny 30-letniej, w 1637 zmarł ostatni książę pomorski Bogusław XIV. W 1648, po pokoju westfalskim, ziemie te podzielono pomiędzy Szwecję i Brandenburgię. W 1720 Prusy odkupiły Szczecin z okolicą od Szwecji. Na mocy decyzji konferencji poczdamskiej w 1945 Pomorze Zachodnie włączono do Polski.
Województwo zachodniopomorskie jest bogate w zabytki architektury. Znajdują się tu także cenne obiekty przyrodnicze w tym dwa parki narodowe.
Województwo leży na trasach tranzytowych. Dynamicznie rozwija się przygraniczny ruch turystyczny (liczne przejścia graniczne drogowe, wodne, kolejowe). Należy do ob­szarów średnio uprzemysłowionych. Najlepiej rozwinięta część zach. (Szczecin, Świnouj­ście, Police, Stargard Szczeciński) oraz Koszalin, Kołobrzeg. Obszary po PGR dotknięte są dużym bezrobociem. Najlepsze gleby, czarnoziemy znajdują się w rejonie Pyrzyc. Duże znaczenie ma turystyka nad morzem i na pojezierzach Drawskim i Myśliborskim.

Podobne prace

Do góry