Ocena brak

Województwo Podlaskie - Warunki klimatyczne

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Podstawowym wskaźnikiem klimatu są temperatura powietrza i opady. Średnia roczna temperatura na terenie województwa podlaskiego jest prawie wszędzie niższa od 70C, a w rejonie Suwałk osiąga wartość poniżej 60C.

Średnia temperatura stycznia spada poniżej - 40C, natomiast średnie temperatury najcieplejszego miesiąca wynoszą 170C - 180C, co sprawia, że roczna amplituda temperatur, będąca pewnym miernikiem stopnia kontynentalizmu, jest na terenie województwa podlaskiego o kilka stopni większa niż na zachodzie i dochodzi do 220C - 230C.

Dni letnich (o temp. maksymalnej > lub = 250C) występuje w ciągu roku od 25 do 31, a dni upalnych (o temperaturze maksymalnej > lub = 300C) od 2 do 6.

Okres zimy (średnia temperatura dobowa

Dni mroźnych (o temperaturze maksymalnej

Pierwsze przymrozki jesienne występują na terenie województwa podlaskiego pomiędzy 5 i 13 października, a ostatnie wiosenne między 2 a 7 maja. Średnio okres bezprzymrozkowy trwa od 154 do 166 dni.

Sumy opadów rocznych na terenie województwa podlaskiego nie odbiegają od średnich wartości dla całego kraju. Wahają się one od 550 mm do 700 mm, wykazując zależności od ukształtowania powierzchni terenu.

Przeciętna liczba dni z opadem waha się od 170 do 190 w ciągu roku. Miesiącem o najmniejszej liczbie dni z opadem jest maj, a czasem kwiecień (12 - 13 dni), natomiast największą liczbę dni z opadem wykazują listopad, grudzień i styczeń.

Pierwszy śnieg pojawia się na terenie województwa podlaskiego między 26 października - 6 listopada, a ostatni między 16 - 26 kwietnia. Pokrywa śnieżna zalega średnio od 76 do 96 dni w ciągu roku.

Dni z burzą jest w ciągu roku kilkanaście, przy czym największe nasilenie przypada na okres czerwiec - sierpień, dając po 3 - 5 dni na miesiąc. Do miejscowości ze stosunkowo częstymi burzami należy Białowieża (co 23 dni w roku), natomiast małą ich liczbą cechuje się Augustów (9 dni w roku). Dni z mgłą bywa w ciągu roku 45 - 47, głównie późną jesienią i na początku zimy.

Na terenie województwa podlaskiego dominują wiatry z kierunków zachodnich (mapka nr 13). Udział kierunków zachodnich wynosi od 44,7 % w Augustowie do 59,1 % w Kisielnicy. Kierunki wschodnie w sumie stanowią 26 - 34%.

Termiczny okres wegetacyjny na terenie województwa podlaskiego trwa od 180 do 200 dni i jest najkrótszy w Polsce (poza górami).

Odrębność klimatyczna województwa podlaskiego wyraża się jego względnym kontynentalizmem tj. długością zimy, stosunkowo krótkim przedwiośniem, najkrótszym w Polsce okresem wegetacyjnym i najniższą średnią temperaturą roczną (od 5,6 do 7 0C). Te cechy klimatu sprawiają, że jest on stosunkowo najmniej korzystny dla rolnictwa.

Podobne prace

Do góry