Ocena brak

Województwo Podlaskie - Surowce mineralne

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Surowce mineralne skalne na terenie województwa podlaskiego związane są z osadami czwartorzędnymi i są eksploatowane metodami odkrywkowymi . Szczególnie duże są zasoby piasku, żwiru i kruszywa naturalnego. Największe złoża kruszywa naturalnego o zatwierdzonych zasobach to między innymi.

Ponadto na terenie województwa występują złoża gliny zwałowej, iłów zastoiskowych i warwowych, kredy jeziornej, torfu, a w rejonie Augustowa i Supraśla złoża borowiny.

Na terenie województwa występują również surowce mineralne związane ze starszym osadami geologicznymi. Są to:

. złoża rud ilmenitowo - magnetytowych (rejon Udzyn, Jeleniewo, Szurpiły),

. pierwiastki promieniotwórcze (rejon Rajsk),

. pierwiastki ziem rzadkich (rejon Tajno),

. kreda (rejon Mielnik, Wojdy k/Rajgrodu).

Podobne prace

Do góry