Ocena brak

Województwo opolskie

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Powierzchnia 9,4 tys. km2, 1,1 mln mieszkańców.
Województwo leży na Wyżynie Małopolskiej, Nizinie Śląskiej, Płaskowyżu Głubczyc-kim oraz w Górach Opawskich, w górnej części dorzecza Odry. Kanał Gliwicki umożliwia wodny transport węgla. Sztuczne zbiorniki wodne: Otmuchowski, Paczkowski i Nyski na Nysie Kłodzkiej oraz Turawski na Małej Panwi.
Parki Krajobrazowe: Stobrawski, Gór Opawskich i Góry św. Anny.
Pierwsza wzmianka o plemieniu Opolan posiadających 20 grodów pochodzi z IX w. W czasach piastowskich Opole było stolicą księstwa; w okresie panowania niemieckiego utworzono tu rejencję opolską; zaś w okresie międzywojennym górnośląską; samodziel­nym województwem zostało w 1950.
Najcenniejsze zabytki na Opolszczyźnie to: Zamek Piastowski w Brzegu zwany „Śląskim Wawelem" oraz średniowieczny układ urbanistyczny wraz z obwarowaniami miasta Pacz­kowa, nazywanego polskim Carcassone. Wiele zabytków jest w Opolu i w Nysie. W zróż­nicowanym terenie Śląska Opolskiego można wyróżnić 7 podregionów turystyczno-kra­joznawczych: dookoła Grzbietu Chełmskiego; Opole i okolice; Ziemia Brzeska; Góry Opawskie; Region Nysko-Otmuchowski; na skraju Borów Niemodlińskich; kraina leśna północnej Opolsczyzny. W Krasiejowie koło Ozimka odkryto szczątki pradinozaura Sile-saurusa Opoliensis sprzed 230 mln lat.
Województwo opolskie osiąga wysokie wyniki w rolnictwie a jednocześnie posiada do­brze rozwinięty przemysł elektromaszynowy, spożywczy, cementowo-wapienniczy, che­miczny i inny. Dobrze rozwinięte są podstawowe rodzaje transportu i komunikacji, co sprzyja turystycznym wyprawom. Zaczyna rozwijać się także agroturystyka.

Podobne prace

Do góry