Ocena brak

Województwo małopolskie - OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Z pośród przyjętych i stosowanych form ochrony przyrody i krajobrazów jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, rezerwaty biosfery, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu- w województwie małopolskim znane są parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody.

Województwo małopolskie poszczycić się może następującymi parkami narodowymi:

- Babiogórski Park Narodowy- leży na północnych, a częściowo na południowych stokach Beskidu Żywieckiego. Założony został w 1954r. i zajmuje powierzchnię 1707ha. Charakterystyczne dla niego twory to: szczytowe rumowiska skalne, źródliska i potoki, wywierzyska, młaki, posiada regularny układ pięter roślinności ( dolnoreglowy bór mieszany z jodłą, bukiem i olchą, górnoreglowy bór świerkowy, jawor zarośla jarzębiny, wyżej kosodrzewina i murawy wysokogórskie). W faunie spotykamy m. in. Jelenia karpackiego, rysia okresowo niedźwiedzia, głuszca, płochacza skalnego i kumaka górski.

- Gorczański Park Narodowy ( im. Orkana)- porastają go lasy świerkowe, zachowały się także resztki puszczy jodłowo-bukowej. Znajduje się w rozczłonkowanym masywem górskim w Beskidzie Wysokim, między Przełęczą Sieniawską a przełomem Dunajca.

- Ojcowski Park Narodowy- Założony 1956, o powierzchni 1675,2 ha. Obejmuję dolinę Prądnika i Sąspówki. Ma liczne jary i jaskinie (ok. 150 m. in. Zbójnicka, Łokietka, Ciemna ). Występują w nim skały o fantastycznych formach ( iglice, maczugi, bramy),wymyte w wapieniach jurajskich. W bogatej florze występuje endemiczna brzoza Ojcowska, reliktowa wiśnia karłowata, oraz las jaworowy. W faunie parku występują gatunki objęte ochroną np. pluszcz, drozd skalny, padalec turkusowy, posiada ciekawą faunę jaskiń (nietoperze, rzadkie owady bez skrzydłowe ). W grotach znajdujemy ślady kultur paleolitu, brązu i okresu rzymskiego.

- Pieniński Park Narodowy- Założony w 1932r. ma powierzchnię 2705 ha. Obejmuje środkową część Pienin. Jest osobliwością przyrodniczą i krajobrazową w skali europejskiej. W przełomie Dunajca piętrzą się pionowo ściany wapiennych szczytów ( Trzy Korony, Sokolica ). Ciekawe są wąwozy z potokami. Charakterystyczne dla niego lasy bukowo-jodłowe, reliktowe stanowiska sosny zwyczajnej, jałowca sawiny, występują endemity m.in. złocień Zawadzkiego, mniszek pieniński, pszonek pieniński. Spotykamy tu kopalne szczątki flory z pliocenu i plejstocenu.

- Tatrzański Park Narodowy- Założony w 1954r. zajmuje powierzchnię 22 075 ha. i obejmuje północną część Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich. Posiada bogate i urozmaicone urzeźbienie, kotły lodowcowe, kominy, jeziora górskie, potoki, siklawy, jaskinie. Występuje w nim bogata i zróżnicowana roślinność górska i wysokogórska. W reglu dolnym są resztki boru mieszanego - jodłowo-bukowego ze świerkiem, ponadto wprowadzono sztuczne świerczyny. W reglu górnym znajdujemy bory świerkowe z domieszką jaworu i modrzewia, zwarte połacie kosodrzewiny z brzozą karpacką, różą alpejską. Wyżej występują wysokogórskie murawy ( hale ). Z pośród roślin chronionych spotykamy limbę, szarotkę alpejską, szafran spiski, goryczki, dziewięćsił bezłodygowy i inne. W faunie parku spotykamy m. in. Kozicę świstaka, niedźwiedzia brunatnego, rysia, orła przedniego, pomurnika i reliktową skrzelopływę bagienną.

Ze znanych rezerwatów przyrody możemy wymienić:

- Rezerwat Dębina ( powiat Bochnia- ochrona ścisła )

- Rezerwat Bukowiec (utworzony w 1960r. gmina Czchów)

- Rezerwat Kamień-grzyb( utworzony w 1962r. gmina Nowy Wiśnicz- rezerwat przyrody nieożywionej ).

- Rezerwat skamieniałe miasto ( utworzony w 1974r. gmina Ciężkowice-rezerwat przyrody nieożywionej )

Na terenie województwa małopolskiego występują pomniki przyrody, czyli obiekty, zajmujące niedużą powierzchnię określane na mapach zwykle jako punkt. Są one ważna przede wszystkim dla celów naukowych i dydaktycznych, spełniające również dużą rolę jako przedmioty budzące zainteresowanie turystów. W Polsce utworzono łącznie ponad 14 000 pomników przyrody. W woj. Małopolskim występuje kilkaset. Wyróżnia się wśród nich pojedyncze drzewa ( grupa najliczniejsza ), skupienia drzew, zabytkowe aleje, głazy narzutowe, skałki i inne.

A oto wybrane: osiem modrzewi europejskich o obwodzie 240 - 370 cm, grupa skał piaskowcowych pod nazwą Kamienie Brodzińskiego w gminie Nowy Wiśnicz, pięć lip drobnolistnych o obwodzie 350 - 470 cm w powiecie Bochnia, grupa dziewiętnastu drzew w otoczeniu kościoła parafii katedralnej w mieście Tarnów na "Burku", aleja 134 drzew (jesiony, lipy drobnolistne, akacje, jodła) w gminie Żabno. Grupa dziewięciu dębów szypułkowych o obwodach 245 - 380 cm na cmentarzu żydowskim w Dąbrowie Tarnowskiej i wiele, wiele innych.

Podobne prace

Do góry