Ocena brak

Województwo Kujawsko- Pomorskie

Autor /ScufadoInonfimbymb Dodano /24.02.2005

Województwo Kujawsko- Pomorskie
Region ten zajmuje powierzchnie 17,9 tyś km2 i liczy 2,1 mln mieszkańców. Swym zasięgiem obejmuje fragmenty Pojezierzy Pomorskich- Południowo-pomorskie, Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz Pojezierzy Wielkopolskich- Wielkopolsko-Kujawskie, pradolinę Toruńsko- Eberswaldzką oraz Dolinę Dolnej Wisły. Część regionu jest dobrze uprzemysłowiona. Przez ten region przebiega zasadnicza część Szlaku Piastowskiego. Istnieją tutaj 2 sztuczne zbiorniki wodne: Włocławski na Wiśle i Koronowski Na Brdzie.
Parki Krajobrazowe:
1. Krajeński Park Krajobrazowy
2. Tucholski (fragment) Park Krajobrazowy
3. Wdecki =||=
4. Doliny Dolnej Wisły
5. Górznieńsko- Lidzbarski (fragment)
6. Nadgopiański Park Tysiąclecia.
7. Gostyńsko- Włocławski (fragment)
W tym regionie znajdują się zabytki kultury materialnej. Obszar południowej części województwa to obszar 1 Państwa Piastów.
Biskupin- rezerwat archeologiczny osada kręgu kulturowego kultury łużyckiej ( czyli powstała najprawdopodobniej zima 738 p. n. e XIV-V w nap odmokłej wyspie na Jeziorze Biskupińskim dziś jest to półwysep o kształcie owalnym o pow. Ok. 2ha w obrębie wałów ok. 1,3ha pow.) - wyspa wznosi się 0,8-1,2m ponad poziom województwa
- gród był zasiedlony przez 150 lat na jej terenie znajdowało się około 106 domów usytuowanych rzędami wzdłuż 11 ulic o szerokości ok. 2.5 m każda.
- zamieszkana przez 800-1000 osób.
- osadę otaczał wał drewniano- ziemnym o długości 740 m szerokości , 3m ? 6 m wysokości
Bydgoszcz- rzeka Brda, dwie stolice województwa w Bydgoszczy znajduje się siedziba sejmiku, natomiast siedziba wojewody jest w Toruniu, wzdłuż rzeki Brdy znajduje się stara zabudowa , jest to również ważny ciąg komunikacyjny.
Bydgoszcz- bulwary nad kanałem Bydgoskim popularne miejsce spacerowe, tereny zielone, wypoczynkowe, dużo ludzi z tego miejsca korzysta.
Bydgoszcz- symbolem miasta sa niewątpliwie SPICHLERZE
Bydgoszcz: budynek ? BRE Banku, laureata 1 nagrody z najlepszy obiekt wybudowany w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XXw.
Chełmno- ratusz znajdujący się w tym mieście jest jednym najmłodszych na pojezierzu. , Kościół św. Ducha ( z XIIIw) gotycki z czerwonej cegły.
Ciechocinek- tężyzna III zbudowana w roku 1859 roku, chlorki, rozbudowane struktury solne, leczenia intensywne, jest tu 5 tężyzn, tężyzna do leczenia dróg oddechowych, jedna z późniejszych. , Ciechocinek to również miejscowość uzdrowiskowa, znajduje się tutaj park zdrojowy, ośrodek towarzysko- kulturowym.
Rezerwat przyrody Ciechocinek- aster solny, rezerwat florystyczny, słonoroślowy, o powierzchni 1,9 ha utworzony w 1963 roku w celu ochrony rzadkich gatunków słonoroślin: Astera solnego, solirodu zielonego, muchotrzewu solskiego.
Golub-Dobrzyń- zbudowany przez Krzyżaków zamek z (XIII-XIV) przetrwał niezależnie od wojen, zamek ma charakter rezydencjalny, nie koniecznie- warowny. Kościół św.

Podobne prace

Do góry