Ocena brak

WOJEWODA (postać literacka)

Autor /Wincenta Dodano /22.11.2012

Dosyć żywota

Przykład tego, jak starcza zazdrość może okazać się niszcząca i autodestrukcyjna.
Bohater tragedii Juliusza Słowackiego Mazepa jest starym magnatem i
mężem młodej Amelii. Chorobliwie przekonany o wiarołom-stwie żony i niesłusznie
wietrzący niebezpieczeństwo ze strony królewskiego pazia Mazepy, doprowadza
wpierw do śmierci syna, Zbigniewa, a następnie do samobójstwa Amelii. Zagrożony
karą ze strony króla i świadomy popełnionych błędów przebija się kindżałem. Tuż
przed śmiercią wygłasza frazę będącą pożegnaniem ze światem:

O! Trumno! Ja ci gotów przebaczyć -ja ojciec! Jeżeli z ciebie wyjdą łzy nad moją
nędzą. Precz trupy! Niech szatani was przez ognie pędzą! : Dosyć oszukiwania! I
dosyć żywota.

Podobne prace

Do góry