Ocena brak

WOJEWODA

Autor /Gabor Dodano /24.04.2012

Łac. comes palatinus, w dawnej Polsce do XIV w. najwyższy urzędnik dworski, który ponadto zastępował władcę w rządach i dowodzeniu wojskiem (stąd jego polska nazwa) oraz pełnił funkcje sędziego; później jego kompetencje maleją; do końca pierwszej Rzplitej jest najstarszym rangą urzędnikiem ziemi i pierwszym dygnitarzem w województwie z prawem zasiadania w senacie; w 1815-32 godność tytularna; w Polsce międzywojennej urząd jego był organem ogólnej administracji państwowej na obszarze województwa, największej jednostki podstawowego podziału administracyjnego.

W PRL od 1973 terenowy organ administracji państwowej w województwie, powoływany przez premiera po zaopiniowaniu przez właściwą władzę terenową. Zob. też Wolność (Co wolno wojewodzie...).

Duch wojewody zob. Duch. Pan wojewoda opera (Petersburg 1904) Rimskiego-Korsakowa, libretto: I. F. Tiumieniew; poświęcona pamięci Chopina, z elementami polskich pieśni i muzyki Chopina. Rzecz dzieje się w Polsce XVI-XVII w.

Wojewoda opera, opus 3 (Moskwa 1868), Piotra Czajkowskiego, libretto kompozytora wg Ostrowskiego; później zniszczona z wyjątkiem uwertury, muzyki w antrakcie i tańca.

Z ogrodowej altany wojewoda zdyszany

Bieży w zamek z wściekłością i trwogą.

A. Mickiewicz, Czaty (Ballada ukr.J, 1-2).

Podobne prace

Do góry