Ocena brak

Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

RZEKI są to wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł. Wody rzek stanowią znikomą część hydrosfery (0,0001%), ale są najbardziej ruchliwym jej składnikiem. W ciągu roku doprowadzają do wszechoceanu 41 tyś. km³ wody, to jest około 34-krotnie więcej wody, niż niosą jej w danej chwili.

Znaczenie i wykorzystanie rzek:

- wywierają duży wpływ na modelowanie lądów (erozja wgłębna, erozja boczna);

- tworzą gleby zwane madami (podczas powodzi);

- rzeki stanowią ważne drogi transportowe;

- źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa;

- odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji;

Wody podziemne mają największe znaczenie ze wszystkich innych. Chociaż duża ilość wód podziemnych jest zanieczyszczona związkami chemicznymi, ale są też i takie, które nadają się bezpośrednio do spożycia (wody gruntowe, mineralne). Wody mineralne używane są w lecznictwie. Dlatego też w pobliżu ich występowania budowane są uzdrowiska i sanatoria.

Do celów leczniczych używa się też cieplic. Są to wody głębinowe, których temperatura jest wyższa od rocznej średniej temperatury danej miejscowości.

Wykorzystanie wód podziemnych:

- lecznictwo (termy, mineralne);

- ogrodnictwo (wody artezyjskie);

- gospodarka komunalna;

- przemysł.

Podobne prace

Do góry