Ocena brak

Wodne zapory ziemne

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Zapory wykonane w całości z jednego materiału nazywamy jednorodnymi. Wiele tego typu budow­li ziemnych jest używanych do dziś. Wyposaża się je w urządzenia przelewowe, mogące odprowadzić w sposób kontrolowany duże ilości wód powodzio­wych. Każdy przelew wody przez koronę zapory mógłby bowiem doprowadzić do erozji wato i w efekcie do zniszczenia zapory. Również prze­sączanie wody przez materiał zapory musi być kon­trolowane, by nie doprowadzić do przesunięć mate­riału i osłabienia struktury.
Aby zapory ziemne były stabilne i bezpieczne wprowadzono liczne udoskonalenia. Przy zaporach jednorodnych stosuje się technikę drenażu pozwą łającą na osuszanie podstawy oraz odsłoniętej czę­ści wału. Dzięki temu ta część zapory pozostaje sucha i stabilna. Trawa siana na wale zapobiega jego erozji wywołanej opadami atmosferycznymi Z kolei wybrukowanie części podwodnej chroni je przed erozją wywołaną falowaniem.
Współczesne zapory ziemne są konstrukcjami złożony mi. Wewnętrzny nieprzepuszczalny rdzeń sięga głęboko, tworząc również fundament zapory. Konstrukcja zaprojektowana w XIX wieku składała się z glinianego rdzenia przechodzącego prze; środek wału zapory i sięgającego w głąb aż do rowu wyrytego w skalnym, nieprzepuszczalnym podłożu. W ten sposób tworzy się warstwa nieprzepuszczalna dla wody, a wkopanie rdzenia w stabilne podłoże uniemożliwia przesuwanie się zapory pod naporem mas wody.

Podobne prace

Do góry