Ocena brak

Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Złożenie takiego żądan9ia przysługuje osobie trzeciej w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o czynnościach egzekucyjnych. Organ na ustosunkowanie się do niego ma także 14 dni, czynności egzekucyjne powinny zostać zawieszone do czasu postanowienia.

Przy odmowie wyłączenia prawa do rzeczy lub prawa majątkowego przysługuje zażalenie lub w trybie postępowania cywilnego tzw. powództwo przeciw egzekucyjne osoby trzeciej. Do czasu rozpatrzenia środków odwoławczych w/w prawa nie mogą ulec zbyciu. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego żądanie wyłączenia nie przysługuje, o prawo do rzeczy; majątkowe można się ubiegać jedynie w trybie postępowania cywilnego.

Podobne prace

Do góry