Ocena brak

Właściwość sadu z łączności spraw karnych

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Łączność spraw może przybrać formę łączności podmiotowej, przedmiotowej lub podmiotowo-przedmiotowej.

Łączność podmiotowa ( podmiot łączy sprawy) występuje, gdy ta sama osoba oskarżona została o kilka przestępstw, a sprawy te należą do właściwości rożnych sądów tego samego rzędu, właściwy jest wówczas sad, w którym najpierw wszczęto postępowanie ( przygotowawcze. Jeżeli sprawy należą do właściwości sądów rożnego rzędu ( rejonowego lub okręgowego), sprawę rozpoznaje sad wyższego rzędu, a wiec okręgowy

Lacznosc przedmiotowa ( przedmiot laczy sprawy roznych osob) wchodzi w rachubę, gdy postępowanie toczy się jednocześnie przeciwko sprawcom, pomocnikom, podżegaczom i innym osobom, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy. Wówczas jeden i ten sam sad jest właściwy dla wszystkich tych osob.

Lacznosc podmiotowo-przedmiotowa ma miejsce, gdy występuje Lacznosc spraw podmiotowa jak i przedmiotowa. Nie zawsze jednak łączenie spraw i oskarżonych w jednym procesie sprzyja osiągnięciu prawdy. Jeżeli okaże się, ze utrudnia ono rozpoznanie sprawy, można wyłączyć i odrębnie rozpoznać sprawy poszczególnych osob lub o poszczególne czyny.

Podobne prace

Do góry