Ocena brak

Władze centralne i terytorialne w Wolnym Mieście Krakowie

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Kongres wiedeński powołał do życia Wolne Miasto Kraków.  

a) władze centralne 

Rządem Wolnego Miasta Krakowa był senat składający się z prezesa oraz 12 senatorów Prezes: koordynował pracę senatu , reprezentował go na zewnątrz, zwierzchnictwo nad Dyrekcją Policji .Senat dzielił się na wydziały: 1 spraw wewnętrznych i sprawiedliwości,  2 policji i milicji, 3 dochodów publicznych i skarbu. Jednoizbowym organem przedstawicielskim było zgromadzenie reprezentantów. Kompetencje:  ustawodawstwo w sprawach drobniejszych , wybieranie senatorów i sędziów , uchwalanie budżetu , stawianie w stan oskarżenia urzędników łamiących prawo. Do centralnych organów adm. zaliczyć należy biuro policji pośredniej . Zajmujące się : bezpieczeństwem , nadzorem na służbą zdrowia, budownictwem , higieną,    pożarnictwem, działalnością wójtów, itp. W  1918 wieku utworzono urząd budowniczych który zajmował się sprawami budownictwa mieszkalnego i komunalnego. Ponadto powołano komitet ekonomiczny , urząd protomedyka , intendenta dóbr narodowych , inspektora kopalń oraz komisję włościańską.  

b) administracja terytorialna 

Wprowadzono podział wolnego miasta na gminy miejskie i wiejskie .Cechą charakterystyczną tego podziału było zróżnicowanie jednostek gminnych na gminy w rozumieniu politycznym(ludność wykonywał czynne prawo wyborcze) i administracyjnym( ludność żydowska- pozbawiona większości praw obywatelskich).Na czele administracji gminnej stał wójt – jedyny i jedno osobowy organ ;wybierany przez zgromadzenie gminne. W gminach okręgowych wójt mógł mieć nawet kilku zastępców – mianowanych przez senat – pierwszeństwo zastrzeżona dla właścicieli wsi. Wójt- kompetencje administracyjne: nadzór nad gospodarką rolną i leśną , nadzór nad przemysłem i handlem , własnością narodową  i czystością osiedli. Wójt – kompetencje sądowe – orzekał jako I instancja w sprawach policyjnych . Ustrój administracji terytorialnej Wolnego Miasta Krakowa opierał się głównie na przepisach z czasów Księstwa Warszawskiego. 

Podobne prace

Do góry