Ocena brak

Władza w Imperium Persów

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Republika rzymska nie była jednak pierwszym w historii wielkim, zbiurokratyzowanym imperium. Przykładem może tu być imperium Persów, które­go władca tytułował się „największym królem kró­lów". Tradycja takiej formy rządów wywodziła się z mniejszych tak zwanych despotii wschodnich, czyli królestw Mezopotamii, Egiptu i Anatolii. Sprawowanie władzy w tym rejonie oparte było na prawie zwycięzcy - władcy dysponowali siłą i siłą zmuszali swoich poddanych do składania danin na rzecz państwa. Królestwa, które wyłoniły się po rozpadzie państwa Aleksandra Wielkiego w IV w. p.n.e., były słabsze, miały też znacznie mniejsze obszary i zostały stosunkowo łatwo podbite przez gwałtownie rozwijające się państwo rzymskie.

Podobne prace

Do góry