Ocena brak

Władza w chińskiej monarchii biurokratycznej

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Bardzo potężna i niezwykle trwała była chińska monarchia biurokratyczna, która od czasu zjedno­czenia przez dynastię Tang (początek VII w. n.e.) istniała nieprzerwanie aż do 1912 r. Mimo iż w tym czasie panowało wiele dynastii, o ciągłości pań­stwa można tu mówić dzięki zachowaniu charak­terystycznych biurokratycznych struktur władzy.

Podobne prace

Do góry