Ocena brak

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie teleologiczne

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

(celowościowe, gdyż gr. teleos, cel i logos, badanie): Władza to spełnienie pewnych celów, wytwarzanie zamierzonych skutków. Innymi słowy władza to zdolność osiągania tego, czego się chce, lub wywoływania pożądanej zmiany (Oxford Companion to Politics of the World). Jednym z przedstawicieli tego podejścia jest Bertrand Russell ( Power. A New Social Analysis).

Do góry