Ocena brak

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie konfliktowe

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Władza ma możliwość podejmowania decyzji regulujących rozdział dóbr w sytuacjach konfliktowych. Ossowski postrzega władzę jako możność podejmowania i realizowania decyzji niezależnie od woli ludzi, których decyzja w taki czy inny sposób dotyczy. W tym miejscu na wykładzie został zasygnalizowany podział konfliktowych dóbr na:

-sensybilia - dobra deficytowe o charakterze materialne

-imponderabilia - dobra deficytowe o charakterze niematerialnym (np. wolnośc)

Ponadto dr Lisowska wspomniała w toku swego wywodu, iż istnieje także pojmowanie władzy jako zapobieganie tworzeniu się opozycji poprzez podejmowanie określonych działań.

Do góry