Ocena brak

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie instrumentalne

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Władza jako możliwość zastosowania szczególnych środków, zwłaszcza przemocy. K. Opałek (przedstawiciel tego podejścia) pisze, iż „(…) stosunek władzy zachodzi wówczas, gdy ośrodek kierowniczy jest zdolny zapewnić posłuch w szerokiej społecznie skali dla swych poleceń, których treścią są określone zachowania, zalecane członkom organizacji, za pomocą przymusu lub autorytetu.

Do góry