Ocena brak

WKŁAD PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW PSYCHOLOGII DO PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

W podręcznikach psychologii klinicznej i psychopatologii wiele miejsca zajmuje wiedza o koncepcjach psychologicznych człowieka, w których zawarte są założenia i podstawowe twierdzenia istotne dla opisu i wyjaśniania zachowań człowieka i jego funkcjonowania względem innych ludzi i otocze­nia.

Podobieństwo ogólnych założeń, co do natury człowieka i jego relacji ze światem oraz możliwości poznawania człowieka decyduje o tym, że w psychologii mówimy o kierunkach i orientacjach teoretycznych. W ramach tych orientacji nie tylko wyjaśnia się zachowanie człowieka i czynniki jego rozwoju, ale tworzy się także, mniej lub bardziej jawnie, twierdzenia o zdro­wiu w postaci postulatów o idealnej, teoretycznej normie, o formach patologii i prezentuje się postulaty dotyczące diagnozy i terapii.

Nazywamy tę wiedzę paradygmatyczną. We wprowadzeniu do psychologii klinicznej przedstawia­my najogólniejsze założenia tych kierunków, które także tworzą szkoły psychoterapeutyczne. Rozdział ten nie aspiruje do wyczerpującej prezentacji głównych kierunków psychologicznych, ale pokazuje jedynie znaczenie najważniejszych autorów, przemiany w tych kierunkach i sposób podejścia do człowieka, jego zdrowia i zaburzeń - typo­we dla danej orientacji.

Podobne prace

Do góry