Ocena brak

Wizyta patronażowa

Autor /reva Dodano /23.06.2014

Noworodek po wypisaniu do domu pozostaje pod opieką rodziców. Wizyta patronażowa ma na celu kontrolę warunków higienicznych, ocenę stanu dziecka, sposobu jego karmienia oraz ocenę stanu matki w pierwszych tygodniach po porodzie.

Zbierając wywiad, należy uzyskać informacje o przebiegu ciąży i porodu, urodzeniowej masie ciała noworodka, jego stanie po urodzeniu, długości pobytu w oddziale noworodkowym, wystąpieniu i nasileniu żółtaczki, sposobie karmienia i problemach jakie miały miejsce w pierwszych dobach życia dziecka. Oceniając noworodka, należy zwrócić uwagę na jego stan higieniczny, ocenić stan odżywienia, zabarwienie skóry (nasilenie żółtaczki, bladość, wykwity skórne, zmiany ropne, odparzenia skóry), sposób jej pielęgnacji (a szczególnie pępka), zachowanie się i aktywność dziecka przy karmieniu, charakter ruchów kończyn i obecność odruchów noworodkowych. Matka jeszcze w oddziale noworodkowym, a ponownie w czasie wizyty patronażowej powinna być pouczona o zasadach karmienia piersią, poinformowana o kalendarzu szczepień i sposobie pielęgnacji noworodka.

Rzetelnie przeprowadzona wizyta patronażowa pozwala zapoznać się personelowi przychodni pediatrycznej z noworodkiem w jego środowisku rodzinnym, a matce pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące opieki i pielęgnacji dziecka w pierwszych tygodniach życia.

 

Podobne prace

Do góry