Ocena brak

Wizyta ad limina

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

(łac. “odwiedziny u progu”). Wizyta, którą biskupi co pięć lat składają papieżowi, żeby zdać sprawę ze stanu swoich diecezji (por. CIC 400, 395).

Zasady tych wizyt ustalaj ą niektóre artykuły (28-32) konstytucji apostolskiej Pastor bonus (ogłoszona 28 czerwca 1988 r., weszła w życie 1 marca 1989 r.).

Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (207) nakazuje tylko sprawozdanie co pięć lat, które głowa kościoła sui iuris wysyła do Stolicy Apostolskiej.

Zob. biskup, Kościoły wschodnie katolickie, cztery kategorie, diecezja, kolegialność, papież.

Podobne prace

Do góry