Ocena brak

Wizerunek Jarosława Kaczyńskiego.

Autor /preaxreonKern Dodano /13.11.2007

Politykiem, którego wizerunek chciałabym opisać w swojej pracy jest osoba Jarosława Kaczyńskiego. Wybrałam tego polityka, ponieważ podczas ostatniej kampanii prezydenckiej i parlamentarnej sztab wyborczy Jarosława Karczyńskiego opracował bardzo sprytną technikę prowadzenia kampanii poprzez technikę zmiany wizerunku. Tworząc „odpowiedni wizerunek” staramy się tak kierować postawą danego kandydata, aby była ona zgodna z oczekiwaniami wyborców. Pytaniem sprzecznej natury jest: czy jest to zachowanie etyczne. Czy ukazując człowieka nie takim, jakim jest, ale jakim ktoś chce go widzieć postępujemy uczciwie?
Aby opracować dla Jarosława Kaczyńskiego strategię wizerunkową warto jest na początku przeanalizować dobre i złe strony polityka. Niewątpliwie do cech, które przemawiają za J. Kaczyńskim jest jego wykształcenie (doktor nauk prawnych) i doświadczenie. Jest mi.n: twórcą i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, był senatorem I kadencji, posełem na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji i prezesem Rady Ministrów. Do atutów należą również działania opozycyjne za czasów PRL. Polityk brał udział w wiecach organizowanych w ramach tzw. wydarzeń marcowych i był współzałożycielem Fundacji Prasowej "Solidarność". W stanie wojennym nie był na liście do internowania, choć nie został internowany. Zajmował się dystrybucją wydawnictw podziemnych, brał udział w reaktywowaniu "Głosu". Ogromnym plusem jest również uczestnictwo w obradach Okrągłego Stołu gdzie był w zespole ds. reform politycznych i w zespole negocjacyjnym ze strony NSZZ "S. Dodatkowo jest to lider twardej ręki. Potrafi zjednać wiele osób, którzy upatrują w nim osobę nieskazitelną. Swoje myśli potrafi wyrazić bardzo zręcznie i umie im nadać ładną formę. Bardzo ochoczo debatuje nad różnorodnymi zagadnieniami, a jego bystra i żywa inteligencja znajduje w tym wówczas swe ujście. Posiada również duże zdolności humorystyczne, czym olśniewa starsze pokolenie.
Niestety J. Kaczyński posiada moim zdaniem więcej wad, które wyrażają się przede wszystkim w działaniu na własną rękę i wedle własnego zdania. Nie liczy się ze zdaniem osób, które go otaczają, bądź krytykują z dala. Nie zważa na logikę, zdrowy rozsądek i racjonalne myślenie. Ma skłonności do podejmowania działań i dyskusji impulsywnie. Wizerunek polityka sprawia wrażenie jakby żył w świecie iluzji a jego psychika byłaby bardzo silnie destabilizowana. Wiele osób posądza go zasadnie od zaburzeń nerwowo – psychicznych, aż po psychopatię. Kiedy traci panowanie nad sobą obraża i obwinia swoich konkurentów. Nie przebiera wtedy w środkach a zaślepiony swoimi emocjami jest agresywny, apodyktyczny i nieprzewidywalny. Często stawia bardzo mocne i szokujące tezy, które podburzają opinię publiczną. Co więcej w jego wypowiedziach obecna jest ciągle tragedia pary prezydenckiej, której nie przestaje przywoływać nawet w jednym wywiadzie.
Moim zdaniem pomoc J. Kaczyńskiemu w wykreowaniu nowego wizerunku powinna polegać głównie na zmianie wizerunku na łagodniejszego, lekko ironicznego i inteligentnego polityka. Jego niska postura i sympatyczne spojrzenie powinny przemawiać za sympatią do niego. Częstsze spotkania z obywatelami młodszego pokolenia odświeżyłyby jego wizerunek. Powinien unikać mocnych tez i oskarżania, co zjednywałoby obywateli. Powinien konstruktywnie krytykować rząd i dostać wsparcie od autorytetów opinii publicznej. Częstsze wypowiedzi i spotkania z wyborcami w atmosferze przyrody sprawiłyby wrażenie otwartego człowieka. Ciekawym pomysłem jest skojarzenie Kaczyńskiego z jakąś dyscypliną sportową. Zapożyczenie tej techniki od Putina spowodowałoby zachwyt mediów. Powinien również odciąć się zdecydowanie od ciągłego przewlekania katastrofy smoleńskiej.
Sztaby wyborcze próbowały już nie raz ocieplić wizerunek Jarosława Kaczyńskiego, z marnym skutkiem. Ciężko jest zmienić naturę człowieka. Próbowano nawet podawać mu środki na uspokojenie, co również zakończyło się farsą. Uważam, że najwięcej zależy od samego polityka. Powinien sam poznać swoje słabości i chcieć zmian. Cała przeszłość i wykształcenie przemawiają za J. Kaczyńskim, ale tylko konsekwentna praca nad sobą pozwoliłaby na sukces.

Kinga Gajewska

Podobne prace

Do góry