Ocena brak

WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - TYPY WIZERUNKU I SPOSOBY WPŁYWANIA NA IMAGE

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Wpływanie na wizerunek przedsiębiorstwa

Wizerunek bywa często świadomie i celowo kreowany przez firmę. Może bowiem wpływać na niego jakośćproduktów, promocja czy renoma, jaką cieszy się firma. Przydatne okazują się tutaj również emocjonalne czynnikibrzmienia marki, opinie uznanych liderów, światowa popularność czy uznanie jakości i niezawodności produktów.Pożądany wizerunek firmy czy organizacji może oznaczać także nowoczesne przedsiębiorstwo, zatrudniające wykształconychi dynamicznych pracowników.

Targi, sponsoring

Ciekawym i coraz bardziej popularnym sposobem wpływania na wizerunek przedsiębiorstwa jest udział w targach czydziałalność sponsoringowa. W tym przypadku odpowie dnio przemyślane i przygotowane działania mogą odnieść duży sukces i spowodować zmianę postaw oraz zachowań otoczenia.

Korzystanie z wizerunku osób znanych

Pewnym sposobem kreowania wizerunku organizacji jest wykorzystywanie wizerunku osób sławnych i popularnych.To sposób stosowany często w reklamie, ale ma on miejsce również w czy innych działaniachpromocyjnych. Polega on na wykorzystaniu dwóch mechanizmów: po pierwsze - uzyskania sympatii przez pokazanie sięz osobą budzącą powszechną sympatię, a po drugie - na pokazaniu produktu czy firmy w towarzystwie osoby znanej, coda wrażenie, że produkt lub firma są lepsze od innych. Decyzję o takim posunięciu trzeba jednak przemyśleć, ponieważwybór niewłaściwej, znanej osoby może zaszkodzić wizerunkowi firmy.

W posługiwaniu się wizerunkiem osób znanych ważne jest zatem dopasowanie charakteru osoby i firmy, a prócztego - dłuższa współpraca. Dobrze, jeśli organizacja zdecyduje się na współpracę z gwiazdą lokalną, bliższą grupie, naktórą pragnie oddziaływać.

Podobne prace

Do góry