Ocena brak

Wizerunek firmy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011

Charakterystyka

Wizerunek firmy (Image) to wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie w nabywcach, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu nazwy lub ujrzeniu znaku graficznego. Wyobrażenie nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub jego oferty.

Funkcją takiego wyobrażenia jest:

 • zmniejszenie ryzyka dokonywania zakupów;
 • budowanie zaufania do firmy;
 • różnicowanie przedsiębiorstw i produktów;
 • wpływ na decyzję nabywców dotyczącą wyboru produktów.

Wizerunek jest zatem sposobem odbioru tożsamości firmy. Może być:

 • taki sam jak tożsamość, gdy otoczenie postrzega firmę dokładnie tak, jak ona chciałaby być widziana,
 • inny, gdy różnice pomiędzy tożsamością firmy (czyt.firmy) a jej wizerunkiem wynikają z kilku przyczyn:
  • nabywcy w niewłaściwy sposób odbierają informacje o przedsiębiorstwie, źle kojarzą stosowane symbole;
  • instrumenty promocyjne, które stosuje firma nie docierają do potencjalnych odbiorców;
  • rozbieżność między jakością oferowanych produktów i usług, a tym, co mówi o nich firma;
  • zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym.

Wizerunek firmy może być pozytywny (rozpowszechniony i pomocny firmie), nijaki (bezbarwny, obojętny) lub negatywny (zły, szkodzący reputacji firmy). Globalny wizerunek firmy nabiera szczególnego znaczenia w przypadku przedsiębiorstw o złożonej i rozbudowanej działalności, posiadających sieć punktów sprzedaży bądź punktów usługowych, zlokalizowanych na rozległym terytorium jednego państwa, kilku, czy nawet całego świata.Zasady tworzenia wizerunku firmy

Przy budowie wizerunku należy zwracać uwagę na następujące zasady:

 • Nie zaczynać od zera,
 • Nie ograniczać się tylko do analizy,
 • Uszanować delikatną naturę świata wyobraźni – zamiast radykalnych i drastycznych zmian, które źle znosi wyobraźnia, wybrać metodę małych kroków, starannie dobierając analizy i stopniowe posunięcia;
 • Docenić znaczenie każdego czynnika przekazu informacji o firmie,
 • Obserwować konkurentów,
 • Jak najwcześniej rozpocząć komunikację z otoczeniem,
 • Ustalić czytelne, konkretnie sprecyzowane i realistyczne cele komunikacji,
 • Stworzyć własny styl: rozpoznawalny, ciekawy, elastyczny,
 • Angażować wszystkich pracowników w tworzenie image’u,
 • Mierzyć rezultaty odbioru wizerunku firmy w otoczeniu.

Bibliografia:

 • Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
 • Nowacki R., Reklama. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2005
 • Huber K., Image, czyli jak być gwiazdą na rynku. Bussines Press, Warszawa 1994

 • Autor: Ewelina Suska
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Do góry