Ocena brak

Witrochromia

Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012

Technika polegająca na malowaniu
farbami olejnymi, bądź roztwarzalnymi w wodzie,
na odwrociu przezroczystego podobrazia (najczęściej
szyby), za pomocą pędzla lub piórka; dzięki w. uzyskuje
się szczególnego rodzaju czystość kolorów
i trwałość oraz możliwość różnorodnych efektów, od plakatowych do efektów charakterystycznych dla
miniatury; w. znano w starożytności, o czym świadczą
zabytki z I w. p.n.e., wzmianki źródłowe zawarte
m.in. w Historii naturalnej Pliniusza oraz wymieniana
jest w traktatach technol. w średniowieczu; w XIV
i XV w. w. stosowana była zarówno do wykonywania
niedużych malowideł, jak i do dekoracji relikwiarzy.

Szczególną popularność zyskała we Włoszech,
Niemczech, Szwajcarii i Niderlandach, od XIX w. należy
do często używanych technik w sztuce lud. Terminu
w. używa się niekiedy dla określenia malowanej
imitacji witrażu.

Do góry