Ocena brak

Witraż

Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012

1) kompozycja wykonana z barwnego
szkła okiennego, figur, lub ornament.; złożona z kawałków
szkła łączonych ramkami ołowianymi (zw.
dwutówkami) i osadzanych między żelaznymi sztabami,
dzielącymi je na kwatery, stanowi wypełnienie
otworu okiennego; kolorowe szkło otrzymywano
barwiąc je w stanie płynnym barwnikami metal, (żelazo,
miedź itp.); do wyrobu w. używano szkła tzw.
antycznego, katedralnego, w czasach nowszych
ornamentowego, opałowego; tafle szkła przycinano
według —> kartonów, we wczesnym średniowieczu
za pomocą obcęg, potem diamentu;

2) technika mai.
zaliczana do malarstwa monumentalnego.

W. znany
w starożytności, rozpowszechnił się w średniowieczu;
rozkwit sztuki w. przypada na XIII w. we Francji
(Charters, Bourges, Paryż); w XV w. wysoki poziom
osiągnęła w Strasburgu i w Norymberdze; od XVI w.
dzięki rozszerzeniu skali farb emaliowych wykonywano
na w. barwne malowidła; później sztuka w.
upadła, a jej odnowa nastąpiła w okresie secesji (w
Polsce S. Wyspiański, J. Mehoffer).

(franc. vitrage, od vitrer 'oszklić, wstawić szyb/)

Podobne prace

Do góry