Ocena brak

WITOWSKI GERARD MAURYCY, pseud. Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia

Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012

WITOWSKI GERARD MAURYCY, pseud. Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, ur. 1787, zm. 8 X1837 w Warszawie, felietonista, krytyk teatr, i literacki. Pracował w Komisji Oświecenia, nast. w Komitecie Starozakonnych; tłumaczył i przerabiał komedie (m. in. Moliera) dla sceny warsz., w „Pamiętniku Warsz." zamieścił 1818 fragment poematu heroikomicznego Kinal. Prowadził 1816-20 w „Gazecie Warsz." (tu też od 1812 recenzje teatr.) stały felieton o tematyce gł. obycz. (wyd. os. pt. Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, czyli Charaktery ludzi i obyczajów t. 1-2 1818, t. 1-4 1828-29), w części przerabiając, w części naśladując paryskie felietony z 1811 V.J.E. Jouya (pseud. Hermite de la Chaussee d Antin), który z kolei czerpał wiele z XVIII-wiecznego ang. „Spectatora" R. Steele'a i J. Addisona. W cudze schematy wpisywał W. obraz Warszawy swoich czasów, wykazując dziennikarski zmysł obserwacji, znaczną kulturę lit. i troskę o język. Związany z S.K. Potockim (omawiał —> Podróż do Ciemnogrodu w „Pamiętniku Warsz." 1820 i „Gazecie Warsz." 1820-21), dzielił z nim postawę oświeconego liberała, a w kwestiach lit. żarliwego klasyka; szydził z nowych prądów w literaturze, felietonem z 25 X 1819, wymierzonym przeciw postulatowi dramaturgii o charakterze nar., sprowokował wypowiedzi polemiczne w „Orle Białym" K. Brodzińskiego i J.F. Królikowskiego. Był też jednym z gł. uczestników batalii „Gazety Warsz." z —> „Tygodnikiem Pol. i Zagranicznym".

A. KOWALSKA O felietonie „Gazety Warszawskiej" z lat 1816-1820, Prace Polonist. 9 (1951); J. J. LIPSKI G.M.W., w: Warszawscy „Pustelnicy" i „Bywalscy", t. 1, W. 1973.

Podobne prace

Do góry