Ocena brak

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

Autor /mirela Dodano /05.05.2014

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach pod wieloma względami różnią się od witamin rozpuszczalnych w .wodzie. Występują one w tłuszczach i składnikach tłuszczowych żywności. Ze względu na to, że nie rozpuszczają się w wodzie wymagają obecności żółci do wchłaniania oraz lipoproteidów do transportu w organizmie. Wchłanianie do krwi odbywa się przez system limfatyczny. Wraz z krwią docierają do wątroby i tkanki tłuszczowej, gdzie są magazynowane (w przeciwieństwie do witamin rozpuszczalnych w wodzie), co umożliwia przetrwanie organizmu przez dni, tygodnie, a nawet miesiące lub lala bez przyjmowania pożywienia będącego icli źródłem. Ryzyko toksyczności tych witamin jest w związku z tym znacznie wyższe niż witamin rozpuszczalnych w wodzie.

Początkowo z powodu braku znajomości struktury chemicznej witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oznaczano je literami alfabetu, tj. A, D, E, K, lub według poznanego działania na organizm, np. przeciw: krzywicy, kseroftalmi, bezpłodności., Później, po wyizolowaniu ich i określeniu budowy chemicznej, stwierdzono, że niejednokrotnie aktywność danej witaminy wykazuje kilka związków. Dlatego obecnie, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii ds. Nazewnictwa Chemicznego UJ PAC (International Union Pure and Analytical Cheinistry) witaminy te definiuje się jako grupę obejmującą wiele związków, wykazujących podobną strukturę chemiczną i działanie biologiczne.

 

Podobne prace

Do góry