Ocena brak

WIRUSY

Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013

WIRUSY — bardzo małe twory (o wymiarachod 10 do 200 mfi), o wiele mniejsze od bakterii,przesączalne, nic mające nawet budowy komórkoweji niedostrzegalne pod zwykłym mikroskopem;wywołują choroby zakaźne ludzi, zwierząti roślin; mogą żyć i rozwijać się tylko w organizmachżywych; nie dają się hodować na pożywkach,co utrudnia poznanie ich metabolizmu i walkęz nimi; można je podzielić na 3 grupy: l) wirusywywołujące choroby roślin (np. wirus mozaikitytoniu), 2) wirusy wywołujące choroby lud/i i zwierząt (np. wirusy grypy, choroby Heinego-Mcdina, pryszczycy, wścieklizny), 3) wirusy bakteryjne(-> bakteriofagi).

Podobne prace

Do góry