Ocena brak

Wiosna Ludów w Europie - Sprawa węgierska w monarchii habsburskiej

Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011

Ruch narodowy przybrał największe rozmiary na Węgrzech. Węgrzy domagali się liberalnych reform, to jest wolności prasy i zgromadzeń, utworzenia niezależnego od Wiednia rządu i Gwardii Narodowej, a także zwoływania co rok węgierskiego sejmu.

Wystąpienia ludności w miastach w połowie marca 1848 roku przyśpieszyły bieg wydarzeń. Węgrzy otrzymali zgodę Wiednia na zwołanie węgierskiego sejmu. W marcu sejm zniósł pańszczyznę i wprowadził powszechne opodatkowanie. W następnym miesiącu rozpoczęły funkcjonować rząd orz Gwardia Narodowa.

Dopóki Wiedeń był zajęty tłumieniem rewolucji w innych krajach monarchii habsburskiej, narodowy ruch węgierski miał wielką swobodę działania. W ruchu węgierskim nie było jednolitego, określonego celu. Większość ziemiaństwa opowiadała się za autonomia w ramach monarchii, podczas gdy grupa radykałów z dziennikarzem Ludwikiem Kossuthem oraz poetą Szandorem Petofim ( autorem słynnej pieśni Powstań Węgrze, Ojczyzna cię woła ) na czele, chciała niepodległości. Słabą stroną rewolucji węgierskiej był jej stosunek do kwestii narodowościowej. Wiosną i latem 1848 roku w południowej części Królestwa Węgierskiego wśród Serbów, Chorwatów oraz Rumunów wzmagał się ruch narodowy. Węgrzy odrzucali aspiracje narodowe tychże ludów i dążyli do realizacji państwa rządzonego przez Węgrów.

Wraz z opadaniem fali rewolucyjnych wystąpień w krajach habsburskich Wiedeń usztywniał swoje stanowisko wobec Węgrów, co wyraziło się decyzją o rozwiązaniu sejmu węgierskiego.

Na przełomie lat 1848 i 1849 wojska Windischgratza zajęły najpierw stolicę Węgier - Budę, a później Peszt. Tylko w Siedmiogrodzie powstańcy odnieśli pewne sukcesy militarne, gdyż dowodzący wojskami węgierskimi polski generał Józef Bem z nastaniem wiosny wyswobodził prawie cały Siedmiogród.

Na wieść o zwycięstwach Bema w Siedmiogrodzie ruszyła nowa ofensywa węgierska. Jej militarnym efektem było dwukrotne pokonanie wojsk Windischgratza, który wycofał się z Pesztu. U boku Węgrów walczył wówczas blisko trzytysięczny korpus polski generała Józefa Wysockiego. W czasie trwających działań wojennych zebrany w Debreczynie 14 kwietnia 1849 roku sejm węgierski ogłosił detronizację Habsburgów i niepodległość Węgier. Na pomoc Austriakom ruszyła wówczas na Węgry około dwustutysięczna armia rosyjska, dowodzona przez generała Iwana Paskiewicza. To rozstrzygnęło o losach powstania, w którym ostatnią bitwę stoczyli Węgrzy pod Temesvarem w sierpniu 1849 roku.

Terror austriacki dotknął przede wszystkim dowódców węgierskich. Wykonano egzekucje na 13 generałach oraz premierze niezależnego rządu węgierskiego. Na Węgrzech wprowadzono administrację wojskową, a ludność obciążono wysokimi podatkami. Przez dziesięć lat ( 1849 - 1859 ) cesarz Franciszek Józef I rządził przy pomocy konserwatystów.

Podobne prace

Do góry