Ocena brak

William Kent

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011

William Kent to jeden z przedstawicieli nurtu Industrial Engineering o wszechstronnym wykształceniu i dużym doświadczeniu zawodowym. Prowadził badania nad stopami metali kolorowych w latach 1875-1877. Uzyskał tytuł inżyniera mechanika w 1876 r. Redagował czasopisma American Manufacturer i Iron World. W 1882 r. objął stanowisko dyrektora biura spółki produkującej kotły parowe. Prowadził tam badania nad właściwościami spalania paliw i projektowaniem kotłów parowych. W 1895 r. został wydawcą Engineering News, a w latach 1910-1914 redaktorem czasopisma Industrial Engeeenering.


Według Williama Kenta istnieją 3 rodzaje organizacji w przemyśle:

  • tradycyjna (cechuje ją brak usystematyzowania),
  • przejściowa (uwzględnia systematyzację oraz nieregularne badanie niektórych dziedzin działalności przedsiębiorstwa),
  • naukowa (zakłada szczegółowe badanie wszystkich zakresów działalności przedsiębiorstwa).

Kent, w książce pt. Badanie zakładu przemysłowego, wylicza szereg "chorób" kadry kierowniczej, którymi są:

  • Urojenia (kierownik jest przekonany, że najlepiej zna swoje przedsiębiorstwo).
  • Ambicja (przesadna postępowość).
  • Bezwładność (nadmierny konserwatyzm).
  • Lekkomyślność (podejmowanie decyzji bez uwzględnienia kosztów).
  • Niestałość (jest skutkiem braku wytrwałości).
  • Głupota (stosowanie starych rozwiązań, które nie przynoszą efektów).
  • Nepotyzm (obsadzanie ważnych stanowisk swoimi krewnymi)


Oprócz tego Kent opisuje w swojej książce sposób prowadzenia diagnozy przedsiębiorstwa. Według niego diagnozę taką powinien przeprowadzać "poszukiwacz wad", czyli osoba, która posiada zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę techniczną i administracyjną, i która zdobywała doświadczenie u boku wybitnych rzeczoznawców. Osoba ta musiałaby otrzymywać dość wysokie wynagrodzenie, a analiza jej pracy byłaby niezbędna w diagnostyce chorób przedsiębiorstw przemysłowych.


Należy wspomnieć, że William Kent jest autorem szeregu innych książek, takich jak: Mechanical Engineers' Pocket - Book, Ekonomia kotłów parowych, Doświadczenia przemysłowe, Rachunkowość kosztów w przemyśle.


Autor: Magdalena Kuczaba
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry