Ocena brak

WILCZYŃSKI ALBERT

Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012

WILCZYŃSKI ALBERT, ur. 16 IV 1829 w Warszawie, zm. 27 IV 1900 we Lwowie, prozaik. Pracował jako urzędnik w Warszawie 1851-60, od 1871 we Lwowie (w l. sześćdziesiątych gospodarował na roli). W czasopismach warsz., nast. lwow. zamieszczał opowiadania i obrazki, przedr. w zbiorach: Kłopoty starego komendanta (t. 1-3 1856), Fotografie społeczne (t. 1-3 1877), Humoreski i obrazki z życia (1884) i in., z których pierwszy zyskał wielkie powodzenie, później już nie powtórzone. Utrzymane w poetyce gawędy, w tonacji dobrotliwego humoru, dzięki zmysłowi obserwacji i umiejętności zestawiania charakterystycznych szczegółów danej postaci czy sytuacji utrwalały, zgodnie z zamierzeniem autora, życie „tzw. klasy średniej", tj. drobnej szlachty, mieszkańców małych miasteczek. W1885-87 ukazało się w Warszawie 20-tomowe Zbiorowe wydawnictwo pism.

T. JESKE-CHOIŃSKI A.W., „Tyg. Ilustr." 1893 nr 188-189; J. W. GOMULICKI w antologii Iskry z popiołów, W. 1959.

Podobne prace

Do góry