Ocena brak

WIKLINA, tom poezji L. Staffa

Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012

WIKLINA, tom poezji L. Staffa, wyd. w Warszawie 1954, przyjęty przez krytykę jako wydarzenie lit. dużej wagi. Przeciwstawił w nim poeta schematyzująco-uniformizującym tendencjom w literaturze ton ironii i groteski. Na tle twórczości Staffa zbiór ten (wraz z wyd. pośm. tomem Dziewięć muz) oznacza twórcze przymierze z nowymi koncepcjami w poezji, w tym przede wszystkim z propozycją tzw. „nagiego" wiersza T. Różewicza. Poeta unowocześnił tu technikę wersyfikacyjną, odrzucił kanon sylabizmu, posłużył się wierszem o obrazach luźnych, opartych na odległych skojarzeniach. Wprowadził ton niepokoju filoz. i estet., przeciwstawnego własnej dotychczasowej postawie. Przez półwiecze uważał, że sprawą sztuki jest budowanie ładu i harmonii, których „nie czerpie się ze świata, lecz się je w świat wkłada'', w tych zaś późnych tomach opowiedział się praktycznie po stronie sztuki, która budzi niepokój moralny, która winna stać się sumieniem świata.

Utwory takie, jak Horror vacui, Wykopaliska, Człowiek, zasady te realizują.

M. JASTRUN Ostatni Staff, w: Między słowem a milczeniem, W. 1960; I. MACIEJEWSKA Powojenny Staff, „Przegl. Hum." 1966 nr 3.

Podobne prace

Do góry