Ocena brak

Więzadło właściwe jajnika

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Więzadło właściwe jajnika (ligamentum ovańi proprium) składa się z tkanki łącznej i pasm gładkich komórek mięśniowych; odchodzi ono obustronnie jako okrągły powrózek 3 do 5 cm długi z górnego końca brzegu bocznego macicy tuż poniżej jajowodu, biegnie poprzecznie w więzadle szerokim macicy do końca macicznego jajnika i ginie w jego wnęce. Przebiegając między obu blaszkami więzadła szerokiego macicy, przednią i tylną, w całcj swej długości uwypukla blaszkę tylną. Więzadło właściwe pochodzi z górnej części płodowego więzadła płciowo-pachwinowego, które swym przyczepem do macicy zostało podzielone na część górną, wspomniane więzadło właściwe jajnika, i dolną, więzadło obłe macicy.

Z powyższego wynika praktycznie ważny szczegół, że obustronnie z górnego końca brzegu bocznego macicy odchodzą trzy twory: jajowód, więzadło właściwe jajnika i więzadło obłe macicy. Jeżeli jeden z nich jest odnaleziony, to z łatwością w tym samym miejscu i pozostałe dają się odszukać; ma to znaczenie zwłaszcza w chorobowym obrzmieniu jajowodu, kiedy jego granica z macicą jest niewyraźna.

Wzdłuż więzadła właściwego biegnie gałąź jajnikowa tętnicy macicznej, która zespala się z tętnicą jajnikową.

Kola tego więzadła, jako czynnika, który umocowuje jajnik, nie jest wielka, główne jego zadanie, z powodu pasm mięśniowych, które zawiera, polega na sprężystym regulowaniu ustawienia jajnika. Nawet kiedy macica się przesuwa, jajnik zachowuje swe położenie na bocznej ścianie miednicy ponieważ więzadło właściwe odpowiednio wydłuża się lub skraca. Tylko w chorobowym zgrubieniu i usztywnieniu więzadło to utraca swą sprężystość.

Podobne prace

Do góry