Ocena brak

Więzadło podkolanowe łukowate

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Więzadło podkolanowe łukowate (ligamentum popliteum arcuatum) jest to zmienne pasmo włókniste, kształtu podkowiastego, ku górze wklęsłe, które rozpocz\na się w okolicy kłykcia bocznego kości udowej i gubi się w części środkowej ściany tylnej torebki pod więzadłem podkolanowym skośnym. Od więzadła tego dwiema zbieżnymi odnogami odchodzi pasmo, które przyczepia się do głowy strzałki; nosi ono nazwę troczka więzadła łukowatego (retinaculum liga-menti arcuati*); od niego odchodzi część mięśnia podkolanowego.

Podobne prace

Do góry