Ocena brak

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego (ligamentum cruciforme atlantis) składa się z dwóch części: poziomej i pionowej, ułożonych w kształcie krzyża. Część pozioma, silniejsza — więzadło poprzeczne kręgu szczytowego (ligamentum transversum atlantis) — jest to płaskie więzadło utrzymujące ząb w jego prawidłowym położeniu. Rozpoczyna się ono na powierzchni przyśrodkowej części bocznej kręgu szczytowego jednej strony i kończy się na odpowiedniej powierzchni strony drugiej. Więzadło to przylega do zęba od tyłu i ma małą powierzchnię stawową, pokrytą chrząstką. Powierzchnia ta wraz z powierzchnią stawową tylną na zębie tworzy wspomniany staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy tylny. Od więzadła poprzecznego ku górze i ku dołowi w płaszczyźnie pośrodkowej odchodzą pasma więzadłowe, tworząc część pionową więzadła krzyżowego, tzw. pęczki podłużne (fasciculi longitudinales); pęczki górne przyczepiają się do przedniego brzegu otworu wielkiego kości potylicznej, dolne, słabsze — do tylnej powierzchni trzonu kręgu obrotowego.

Podobne prace

Do góry