Ocena brak

Więzadła miednicy małej

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Macicę, a zwłaszcza jej szyjkę, umocowuje kilka par więzadeł oraz pasm łącznotkankowych; utrzymują one macicę w położeniu sprężystego zawieszenia i układają się w kształcie zbliżonym do podwójnego krzyża . Tc wzmocnione pasma łączno-tkankowe, które towarzyszą naczyniom macicznym i które biegną głównie u podstawy więzadła szerokiego macicy ze ściany bocznej jamy miednicy przeważnie do szyjki macicy — tworzą 1) więzadło podstawowe (ligamentum cardinale). Pod otrzewną zagłębienia pęcherzowo-macicznego kieruje się do przodu z szyjki macicy do dna pęcherza parzyste niezbyt silne pasmo, 2) więzadło pęcherzowo-maciczne (ligamentum uesico-uterinwn); ku tyłowi zaś znacznie silniejsze 3) więzadło odbytniczo-maciczne (ligamentum recto-uterinum). Obejmując z obu stron odbytnicę biegnie ono z powierzchni tylnej szyjki macicy do kości krzyżowej. Tak jak poprzednie  zawiera ono wiązki mięśniówki gładkiej, m. odbytniczo-macicznyfm. recto-uterinus) i uwypukla otrzewnowy fałd od by tn iczo-maciczny (plica recto-uterina). Dalszą parę więzadeł aparatu wieszadłowego macicy tworzy 4) więzadło obłe macicy (ligamentum teres uteri), które obustronnie z brzegu bocznego trzonu macicy kieruje się do przedniej ściany brzucha, przebiega przez kanał pachwinowy i kończy się w wargach sromowych większych i we wzgórku łonowym.

Pęcherz moczowy a zwłaszcza jego dno również pasmami łącznotkankowymi jest sprężyście umocowany. Od przodu są to u kobiety więzadła łonowo-pęche-rzowe (ligamenta pubouesicalia), u mężczyzny łonowo-sterczowe. Od tyłu do dna pęcherza dochodzą u mężczyzny w ięzadła odbyt-niczo-pęcherzowe (ligamenta rectwesicalia), u kobiety słabsze więzadła pęche-rzowo-maciczne (ligamenta vesico-uterina), o których wspominaliśmy wyżej. I te więzadła zawierają wiązki mięśniówki gładkiej.

Jajnik zawieszony jest na ścianie bocznej miednicy małej więzadłem wie-szadłowym jajnika (ligamentum suspensońum ovańi). które dochodzi do końca jajowodowego jajnika; drugie, więzadło właściwe jajnika (ligamentum ovańi proprium) z brzegu macicy dochodzi do końca macicznego jajnika.

Chociaż wyżej wspomniane pasina więzadłowe rozwojowo są zupełnie różnego pochodzenia, zadanie ich jednak u dorosłego jest to samo, spełniają one bowiem głównie, choć nie wyłącznie, rolę mechaniczną jako więzadła umocowujące narządy w ich sprężystym zawieszeniu (macica, jajnik).

W znacznie mniejszym stopniu dotyczy to więzadła szerokiego macicy (ligamentum latum uteii), które z obu brzegów macicy biegnie do ściany bocznej miednicy malej w postaci podwójnej blaszki otrzewnej. Więzadło to przewodzi naczynia i nerwy: do macicy drogą przez krezkę macicy (mesometrium), do jajnika przez krezkę jajnika (mesoiarium), do jajowodu przez krezkę jajowodu (mesosalpiruc). Krezki te są to, jak wiemy, części więzadła szerokiego macicy.

Podobne prace

Do góry