Ocena brak

WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego

Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012

WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego, ogł. w „Pamiętniku Warsz." 1820 (z podtyt. Powieść) i w t. 1 Pism 1821 (nieznacznie zmien., z podtyt. Sielanka krakowska w 5 pieśniach)-, wersję III, poprawną, ogłosił z autografu B. Gubrynowicz (Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego 1912). Najznakomitsza w twórczości Brodzińskiego realizacja faworyzowanego przez niego gatunku, jest obrazkiem sielskiej szczęśliwości i harmonii, o nieskomplikowanej fabule, osnutej wokół szczęśliwie zakończonych perypetii miłosnych dwojga młodych: Wiesława i Haliny. Autonomiczny ład odtwarzanego przez poetę świata oparty jest na cnotach natury ludzkiej, silniejszych niż chaos i okrucieństwo historii, przywoływane we wspomnieniach jako krwawe widmo czasu klęski powstania kościuszkowskiego. Wdzięk, urodę i odrębność życia wiejskiego podkreśla autor środkami lit. czerpanymi z podkrak. folkloru, szczególnie obrzędowego (opis wesela i swatów, obfitujący w realia, przyśpiewki itp.). W. to najwybitniejsza w literaturze pol. przed Panem Tadeuszem, choć zupełnie odmienna, realizacja idylli życia wiejskiego. Przerobiony na scenę m. in. przez J. Ściborskiego (1850) i K. Ostrowskiego (1860, kilka wznow.), był tłum. na niem., czes. i bułgarski.

Red. II wyd. S. Vrtel-Wierczyński i S. Furmanik, W. 1931 W. Bibl. II 5; red. III wyd. kryt. Cz. Zgorzelski w: Poezje (Dzieła), t.1, Wr. 1959.

Podobne prace

Do góry