Ocena brak

Wieś

Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012

Wyodrębniony przestrzennie zespół osadniczy,
złożony przede wszystkim z małych gospodarstw
rolnych, hodowlanych itp., stanowiący pewną całość
pod względem gosp., społ., ewentualnie adm.

Małe
gospodarstwo rolne wraz z zagrodą i wszystkimi
gruntami nosiło nazwę dziedziny (dwór, majętność,
osada, siedziba; w średniowieczu - źreb). Gł. składnik
w., —> zagrody, mogą być rozproszone wśród
zwartych gruntów tworząc w. samotniczą (jednodworczą),
w przeciwieństwie do w. wielodworczej o
mniej lub bardziej regularnym planie, z zagrodami
stojącymi luźno (w. rozproszona) lub zwarcie (w.
skupiona).

W w. rozproszonych zagrody sytuowane
są najczęściej na skraju gruntów, nie będąc od nich
oddzielone (łańcuchówka, rzędówka - w. sznurowa),
w w. skupionych zajmują one grupę działek
osobną (tzw. niwę domową) i skupioną wokół placu,
zw. nawsie (okolnica - w. okrągła, owalnica),
wzdłuż drogi (ulicówka - w. przydrożna, szeregówka),
lub ich zespołu (widlica, wielodrożnica).

Małe
w. skupione, jak również zwarte zgrupowanie kilku
zagród większej w. nosi nazwę przysiółka.

Podobne prace

Do góry