Ocena brak

WIERCHY. Rocznik poświęcony górom

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WIERCHY. Rocznik poświęcony górom, czasopismo wyd. od 1923 (z przerwą 1939-46), początkowo we Lwowie (przy współpracy H. Altenberga), od 1927 w Krakowie; organ Pol. Tow. Tatrzańskiego, od 1950 - PTTK (wyd. przez Komisję Turystyki Górskiej). W. nawiązywały do „Pamiętnika Tow. Tatrzańskiego" (1876-1920). Ich założycielem i pierwszym redaktorem był (do 1934) J. G. Pawlikowski, nast. W. Goetel, od 1950 W. Krygowski. Współredaktorzy m. in.: A. Chybiński, R. Kordys, J. Zborowski, J. Reychman, J. A. Szczepański, J. Kolbuszewski. Pismo zamieszcza materiały dot. górskiej tematyki przyr., geogr., geologicznej, gosp., taterniczo-turystycznej, a także ludoznawczej, folkloryst., hist. i literackiej. W. wzbudziły zainteresowanie prehistorią Tatr, spopularyzowały Bieszczady i Beskid Niski, upowszechniały badania nad dziejami społ. i wolnościowych ruchów chłopskich. Tematyce górskiej w twórczości lit. oraz literaturze regionalnej i lud. poświęcili rozprawy m. in.: Chybiński, A. Czarnowski, Kolbuszewski, E. Kozikowski, J. Krzyżanowski, G. Morcinek, S. Sierotwiński, W. Słodkowski, Szczepański, S. Udziela, Zborowski, A. Żyga. Ukazały się monograficzne nry poświęcone W. Orkanowi (roczn. 1927) i K. Tetmajerowi (roczn. 1932), oraz przyczynki poświęcone m. in.: A. Asnykowi, M. Bałuckiemu, S. Goszczyńskiemu, M. Konopnickiej, J. I. Kraszewskiemu, T. Micińskiemu, W. Eliaszowi-Radzikowskiemu, B. Z. Stęczyńskiemu, A. Strugowi, E. Zegadłowiczowi. Drukowane były wiersze (m. in. K. Alberti, K. A. Jaworskiego, J. Kasprowicza, Michała Pawlikowskiego, M. Szukiewicza, M. Wolskiej, Zegadłowicza), fragmenty prozy (m. in. Krygowskiego, J. Wiktora), wspomnienia i szkice (m. in. z września 1939 i okupacji hitlerowskiej w Karpatach), a także utwory pisarzy regionalnych (np. W. Brzegi, A. Skupnia Florka). Z W. współpracowali m. in. J. Bujak, F. Goetel, W. Oszelda, W. H. Paryski, A. Przyboś, M. Swierz, M. Zaruski, S. Zwoliński. Pismo prowadzi dział sprawozdawczy, kronikę oraz szeroko zakrojoną bibliografię tematyczną.

SFP (T. Brzozowska); W. 41 (1972; nr jubileuszowy); Bibliografia „W." 1923-1972, oprać. K. Polak, Kr. 1976.

Podobne prace

Do góry