Ocena brak

Wieńcowa konstrukcja, blokowa, blok - hauzowa, na węgieł, wieńcówka, na zamek, na zrąb, zrębowa

Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012

System drewn. konstrukcji z poziomych bali, ułożonych jeden na drugim, tworzących tzw. zręby, połączonych na narożnikach (—» węgły) w zamknięty wieniec (tzw. izba konstrukcyjna); występuje najpowszechniej w ścianach budynku, w konstrukcjach inżynierskich (np. —> izbice mostów) i obronnych (wczesnohist. wały izbicowe).

Bale podwaliny, tzw. przycieś, a niekiedy i oczepu, mają większy niż pozostałe przekrój i mocniejsze zwęgłowanie; szczeliny między balami bywają uszczelniane (gacone) mchem, wiórami, powrósłami ze słomy itp. Jako węgary większych otworów zrębów występują łątki (—> sumikowo-łątkowa konstrukcja), mniejsze otwory wycinane są w dwóch przylegających do siebie balach.

Ściany działowe wewnętrz jednej izby konstrukcyjnej są albo zwęgłowane z zewn. ścianami (tzw. przegonka), albo wstawione końcami w —> pazę ich zrębu czy dostawioną łątkę (tzw. przepierzenie); w dłuższych ścianach łącznikiem między balami są łątki.

Zob. też: luźnozrębowa konstrukcja; oczep.

Podobne prace

Do góry