Ocena brak

WIELORAK

Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013

WIELORAK, w i e lo s tr o n n e n a r z ę d z ie — narzędzieuniwersalne pracujące jako obsypnik,wypielacz lub jako dołownik, w zależności odrodzaju wmontowanych części roboczych (korpusówobsypnika, noży pielących lub gęsiostopek).Produkuje się wieloraki konne i traktorowe; u nasprodukowany jest wielorak konny WRK-2, któ regowydajność dzienna zależnie od rodzaju wykonywanejpracy i szerokości roboczej w-aha sięw granicach 1,5—2,5 ha, oraz wielorak trak to ro wyzawieszany WRz-3 o wydajności dziennejokoło 5 ha. Od niedawna uruchomiono produkcjęwieloraka uniwersalnego WUN-4 zawieszanegona traktorze Zetor 25 lub Ursus C-325, którymoże pracować jako wypielacz, dołownik, kultywator,obsypnik, brona lub wypielacz redlinowy.

Podobne prace

Do góry