Ocena brak

WIELONARODOWE SPÓŁKI JOINT VENTURE

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Łaczą przedsiębiorstwa pochidzące z różnych krajów. Wielonarodowe spółki joint venture są przawie zawsze tworzone przez przdsiębiorstwa partnerskie mające nierównoważne kompetencje i zasoby – jedno pochodzi z kraju roziwniętego, drugie z kraju będącego w drodze rozwoju.

Jeden z partnerów rozwinął pordukt, który stara się rozpowszechnic w określonym kraju , a drugi dysponuje uprzywilejowanym dostepem do runku krajowego. W tych warunkach alians otwiera dla partnera zagranicznego i jego produktu nowy rynek oraz oferuje partnerowi lokalnemu produkt do rozpowszechniania .

Przykład : Grupa Renault utworzyła spółkę Renault Mexicana razem z meksykańskim przedsiębiorstwem DINA ( Diesel Nacional S.A.) wyspecjalizowanym w produkcji ciężarówek. Rola tej spółki polegała na montażu na miejscu modeli samochodów R5 i R12 z części wysyłanych z Francji i ich sprzedawaniu w tym kraju.

Podobne prace

Do góry