Ocena brak

Wieloliść

Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012

Motyw dekor., najczęściej geom., czasem
przypominający stylizowane liście lub płatki,
złożony z powtarzających się rytmicznie odcinków
łuku (pełnego ostrego, podkowiastego itp.).

Zależnie
od liczby odcinków łuku rozróżnia się dwu-, trój-,
cztero-, pięcio-, sześcioliść itp.; pierwszy stosowany
bywał jedynie jako forma otwarta (np. dwulistne
zamknięcie górą okien got.), pozostałe jako otwarte
bądź zamknięte; bardziej dekor. formy w. z promieniście
ułożonymi liniami akcentującymi poszczególne
segmenty są odmianami —> rozety.

W. znajdował
zastosowanie w różnych kręgach kulturowych od
czasu społeczeństw pierwotnych; w sztuce islamu
popularny był łuk wielolistny; szczególnie często
występowały formy w. w romanizmie i gotyku (rozety
okienne; dwu- i trójlistne zamknięcia górą okien
i —> przezroczy, maswerki).

Do formy trój- i czteroliścia
nawiązywały niekiedy plany budowli centr. już
od okresu późnej starożytności, także prezbiteria kościołów,
gł. średniow., zamknięte bywały apsydami w
układzie trójlistnym (tzw. układ treflowy). W. był
częstym motywem zdobn. średniow. sztuki dekor,
np. w meblarstwie, złotnictwie itp.

Do góry