Ocena brak

Wielogłosowość

Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013

Muzyka rozwijała sie w sredniowieczu powoli, na zasadzie konsekwentnej ewolucji.Przemiany rewolucyjne naleały do rzadkosci. Jedna z nich było zapewne powstaniewielogłosowosci, decydujace o odmiennych ni w innych kulturach losach muzykieuropejskiej.

Celem komponowania staje sie teraz polifoniczna, wielogłosowa architektura.Odkrywa sie - acz bardzo wolno - uroki barw i zestrojen harmonicznych. powiazanpionowych. Wielogłosowosc była nie tylko innowacja techniczna, lecz miała te wpływ naukształtowanie sie nowego stylu myslenia muzycznego. Wszystkie formy wielogłosowoscibrały swój poczatek w melodii. Jednoczesnosc kilku melodii była tu ideałem, jednake bardzotrudnym do urzeczywistnienia, gdy zgodnosc nigdy nie jest dziełem przypadku.

Zgodność wpionie ustalano według spójnosci interwałów. Kon- sonanse takie jak oktawa, kwinta i kwarta,a potem tercja i seksta, stały sie podstawa spotkan linii w najwaniejszych metryczniepunktach, tzn. na mocnych czesciach taktu w dzisiejszym rozumieniu. Kunszt muzykówpolegał na umiejetnym prowadzeniu linii poszczególnych głosów, na tworzeniu zgodnej zaktualnymi kanonami słuchowymi wielogłosowosci.

Podobne prace

Do góry