Ocena brak

WIELKOPOLSKA

Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012

Historyczna dzielnica Polski zamieszkiwana przez Polan, którzy w IX-X w. rozpoczęli proces jednoczenia ziem polskich pod władzą Piastów, zwana pierwotnie Polską, a od XIV-XV w. Wielką (tzn. Starą) Polską, kolebka, państwa polskiego. Za Piastów obejmowała całe dorzecze Warty, sięgając na północ daleko za Noteć, na zachód-za Odrę (ziemia lubuska), na wschód dotykała Brdy i Noteci.

W czasach rozbicia dzielnicowego powstały tu dwa księstwa: poznańskie i kaliskie, które po zjednoczeniu kraju w XIV w. zostały województwami. Jako prowincja Korony od 1589 Wielkopolska w szerszym znaczeniu obejmowała także Kujawy, Prusy Królewskie, Mazowsze oraz ziemie sieradzką i łęczycką; por. Małopolska.

Podobne prace

Do góry