Ocena brak

WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW. Komedia w 5 aktach

Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012

WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW. Komedia w 5 aktach, zapewne najwcześniejsza, pierwsza wprowadzona na scenę i najczęściej grana komedia z drugiego okresu twórczości A. Fredry, powst. rychło po 1852, wyst. w styczniu 1877 we Lwowie, Warszawie i Krakowie, prwdr. w t. 7 Dzieł, Warszawa 1880. Akcja, osadzona w środowisku ziemiańskim współcz. Galicji, skupia się wokół osoby Ambrożego Jenialkiewicza (nazw. znaczące: od „jenialny"), który rozwija gorączkową działalność gospodarczo-obywatelską opartą na pozorach i dotyczącą nieistotnych drobiazgów, skąd tytuł. Jak najlepsze o sobie mniemanie zachowuje Jenialkiewicz nawet wtedy, kiedy plany jego, zarówno w sprawach publ. (wybory dyrektora Tow. Kredytowego), jaki rodzinnych (układy małżeńskie wśród młodego pokolenia), zostają najzupełniej pokrzyżowane. Wymowa komedii jest satyr. - wymierzona w ciasnotę horyzontów i poczynań możliwych pod austr. zaborem. W roli Jenialkiewicza upamiętnili się szczególnie: A. Żółkowski, M. Frenkiel i A. Zelwerowicz. Przekłady: ros., czes., słowac. i niemiecki.

Wyd. kryt. S. Pigoń w: Pisma wszystkie, t. 7, W. 1958.

T. ŻELEŃSKI (BOY), rec. wystawień 1920-35, w: Pisma, t. 5, W. 1956; S. PIGOŃ Narodziny „W. cz. dom. i.", w: W pracowni Aleksandra Fredry, W. 1956; W. NATANSON „W. cz. do m. i.". Struktura i problemy, Roczn. TL im. A. Mick. 11 (1976); M. INGLOT Niedobra komedia, czyli O,, W. cz. do m. i.", w: Komedie Aleksandra Fredry, Wr. 1978.

Podobne prace

Do góry